Sajtóközlemény: Lezárult a PaLeTTa – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége program

Hagyományápolás, kreativitás és közösségépítés – ezek azok a kulcsszavak, amelyek a Paletta – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége programhoz kötődtek. A pályázaton a Csorba Győző Könyvtár 28 400 000 forint támogatást nyert el. Ennek felhasználását 2012. október 15. és 2014. október 14. között teljesítette.

Reméljük, sokak számára nem meglepő, hogy egyben a Csorba Győző Könyvtárhoz is, hiszen intézményünk – a hagyományos könyvtári és információs szolgáltatások mellett – élen jár abban is, hogy Baranya megye fiataljai számára új és értékteremtő megoldásokat közvetítsen.

Emellett fontos célunk volt, hogy a térség kulturális, kreatív iparral kapcsolatos elképzeléseivel is összhangban, segítsük a résztvevő gyermekek és fiatalok művelődését, ösztönözzük közösségi életük fejlesztését. A programban az általános és középiskolás korosztály számára a hagyományápolással, illetve a korszerű kommunikációval és információcserével kapcsolatos lehetőségeket egyaránt biztosított az intézmény. Különösen az első kapott kiemelt szerepet, mert a fiatalok körében sajnálatos módon nem ismert a tradicionális népi és városi kultúra. Ezért a projekt résztvevőinek számára a hagyományápolás megismerése és tanulása jegyében olyan közösségi alkalmakat hoztunk létre, amelyek során – drámapedagógiai módszerek segítségével – játszva-tanulva részesei és alkotói lehettek saját produkciójuknak.

A programban a pécsi Szent Mór Iskolaközpont 8-11 évfolyamos tanulói, valamint a sellyei Kiss Géza Általános Iskola diákjai vehettek részt, ám velük együtt az iskolák tanulóközösségei, a projektben résztvevő fiatalok családja és baráti köre, az iskolákban oktató pedagógusok közössége, a kiválasztott kreatív területek szakemberei, valamint a Csorba Győző Könyvtár munkatársai is bekapcsolódtak a munkába. A programról színes beszámolók olvashatók a http://paletta.baralib.hu oldalon.

A pályázat megvalósítása során a fiatalok: táncszínház, fotó, e-sajtó kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, valamint táborokon vehettek részt, ahol tárgyi, épített és szellemi örökségeket, helyi hagyományokat tártak fel, illetve új és hatékony tanulási formákkal ismerkedhettek meg. A pályázatban megvalósuló feladatok legnagyobb értékteremtő ereje az lett, hogy a helyi (kis- és nagyvárosi) közösségeken túl egyúttal egy olyan alkotó csapat is létrejött, akik a projektben választott kreatív területekben végzett munkájukkal szinergikus erővel is erősítették egymást.

Összességében tehát a program, mely 28.400.000 Ft támogatásban részesült, egyedülálló lehetőséget teremtett arra, hogy Baranya megyében a kreatív ipar kiválasztott területei – a fotó, a tánc és az elektronikus sajtó – iránt érdeklődő fiatalok új szemlélettel, egymást erősítve és sokszínű kapcsolati hálót kiépítve kapcsolódjanak egymáshoz: egy saját megyei „Palettát” létrehozva.

Az adott cikk linkje: https://paletta.baralib.hu/?p=485