A projekt bemutatása

A térség és a pályázó bemutatása

Baranya megye Magyarország legdélebben fekvő megyéje. Megyeszékhelye Pécs a vidéki Magyarország legnagyobb közép– és felsőfokú, valamint kulturális központja. A város iskolaszerkezete teljes, az iskolatípusok, a tanítási nyelvek és az oktatott szakmák minden igényt kielégítenek. A kulturális javakhoz való hozzáférés szociális és földrajzi egyenlőtlenségek miatt rendkívül kiegyenlítetlen.

Általános jelenség a fiatalok elszakadása a hagyományos népi kultúrától, ezt a tendenciát erősíti a helyi és nemzeti hagyományok helyett egyoldalúan a multikulturizmusra, külföldi produkciókra épülő kulturális programkínálat is.

A kreatív ipar helyzete Pécsett és a térségben

A város és a térség sajátossága, hogy Pécs kulturális, oktatási központ jellegének ellenére a kreatív ipar szereplői nem rendelkeznek erős gazdasági potenciállal és hiányzik az ágazat szereplői közti összefogás is. Jelenleg az oktatási rendszerből kikerülő, kreatív tevékenységhez értő szakemberek helyben történő elhelyezkedési lehetőségei minimálisak.

Az ágazatban a fejlődési lehetőséget a képzési és kreatív ipari szereplők közötti szorosabb együttműködés jelenthetné. Fontos lenne a kulturális kereslet és kínálat egymáshoz közelítése, új piacok feltárása, bevonása.

A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár 2012 áprilisától látja el a megyei közművelődési feladatokat. Az intézmény szolgáltat a városi hálózatban is, de kiszolgálja Baranya megye olvasóit. Közművelődési könyvtár lévén széles körű a látogatottsága. Könyvtárunk fontosnak tartja a város és a megye közoktatási intézményeivel való szoros kapcsolattartást.

Az intézmény dolgozói létszáma 82 fő, mely a könyvtári és a megyei közművelődési feladatellátást biztosítja.

 A projekt bemutatása

Paletta – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége program célja, hogy az általános és középiskolás korosztály számára informális és nem formális tanulási alkalmat, a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő közösségszerveződési lehetőségeket biztosítson a hagyományos kultúra megismerése és adaptálása jegyében. A projekt hatékonyan egészíti ki az iskolai tanulást. Tartalmi elemeit indokolja, hogy elsősorban a fiatalok körében jellemző a tradicionális népi és városi kultúra elhagyása. Arra törekszünk, hogy Pécs és Baranya kulturális, kreatív iparral kapcsolatos elképzeléseivel összhangban segítsük a gyermekek és fiatalok művelődését, kulturális szórakozását, ösztönözzük autonóm közösségi életüket, erősítsük szocializációjukat és identitásukat. Különösen fontos a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése a kulturális szolgáltatásaink, oktatási nevelési kínálatunk bővítésével.

Hagyományápolás és hagyományok visszatanítása jegyében olyan közösségi alkalmakat hozunk létre, amelyek megfelelnek intézményünk kötelezettségeinek, a társadalmi igényeknek és a hosszú távú helyi és nemzeti fejlesztési stratégiák célkitűzéseinek.

A projekt célja

A program lehetőséget kínál az egyes kreatív területek iránt érdeklődő fiatalok számára a területek mélyebb megismerésére, az ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére, valamint megteremti a feltételeit a kreatív iparhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó szereplők együttműködésének.

Az oktatási intézményekhez közvetlen kapcsolódással, a tervezett programok által a pécsi és baranyai ifjúság teret és lehetőséget kap az oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli tevékenységekben és a megtartó képességet segítő közösségi programokban való részvételre.

A fiatalok táncszínház, fotó, e sajtó kompetenciafejlesztő foglalkozások és táborok keretében tárgyi, épített és szellemi örökségeket, helyi hagyományokat tárnak fel, ismernek meg és dolgoznak fel.

A program célja, hogy helyi értékeket hordozó, kreatív produktumok jöjjenek létre, ezáltal segítse az egyének és közösségek kibontakozását, erősítse a hálózatosodást.

Átfogó célok:

 • megyei viszonyrendszerben való gondolkodás
 • hátrányos helyzetű térségek segítése
 • lokális értékek feltárása
 • új tanulási formák bevezetése
 • szinergia: a választott kreatív területek erősítik egymást
 • hálózatosodás
 • az oktatás hatékonyságának növelése
 • közösségek kialakítása, megerősítése

Oktatás hatékonyságának növelése:

 • gyermek és ifjúsági korosztály bevonása az új tanulási formákba
 • oktatási programokban együttműködések kialakítása
 • hátrányos helyzetű  ifjúság és lakosság bevonása a fejlesztő programokba

Közösségek kialakítása:

 • kortárs közösségek értelmes és építő szabadidő eltöltése, iskolán kívüli tanulási formák elsajátítása
 • szocializációs folyamatok kedvező irányítása
 • családi tanulás, kohézió megerősítése

 A projekt célcsoportja

Közvetlen célcsoport:

 • Szent Mór Iskolaközpont Pécs 8-11 évfolyamos tanulói (56 fő)
 • Kiss Géza Általános Iskola Sellye tanulói (56 fő)

Közvetett célcsoport:

 • iskolák tanulóközösségei
 • a projektben résztvevő fiatalok családja és baráti köre
 • iskolákban tanító pedagógusok közössége
 • intézményünk munkatársai
 • a kiválasztott kreatív területek szakemberei, tanárai

A projekt megvalósításában az alábbi szakmai szervezeteket vonjuk be:

 • Misina Kulturális és Táncegyesület
 • Vizuális Nevelésért Alapítvány
 • PTE UnivPécs Szerkesztőség
 • Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület
 • Humán Innovációs Csoport Kft.
 • Délnyugat Reklámstúdió Kft.
 • Szent Mór Iskolaközpont
 • Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kedvezményezett:
Csorba Győző Könyvtár

Projektvezető:
Jancsik Patricia
Projekt asszisztens:
Szeifer Csaba
Pénzügyi vezető:
Léman Tímea
Szakmai munkatárs:
Maneszkó Krisztina

Projekt összköltsége: 28.400.000 Ft
Támogatás összege: 28.400.000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2012.10.15.
Projekt vége: 2014.10.14.
Támogatási szerződés: 2012.10.01.

Az adott cikk linkje: https://paletta.baralib.hu/?page_id=5