Sajtóközlemény: Indul a PaLeTTa – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége program

„PALETTA – BARANYAI KREATÍV FIATALOK KÖZÖSSÉGE”
2012/október/11

A Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár 28,4 millió forint uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” 3. ütem – A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázati kiíráson. A „Paletta – Baranyai Kreatív Fiatalok Közössége” program célja, hogy az általános és középiskolás korosztály számára informális és nem formális tanulási alkalmat, a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő közösségszerveződési lehetőségeket biztosítson a hagyományos kultúra megismerése és adaptálása jegyében.

A projekt hatékonyan egészíti ki az iskolai tanulást. Arra törekszünk, hogy Pécs és Baranya kulturális, kreatív iparral kapcsolatos elképzeléseivel összhangban segítsük a gyermekek és fiatalok művelődését, kulturális szórakozását, ösztönözzük autonóm közösségi életüket, erősítsük szocializációjukat és identitásukat. Különösen fontos a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése a kulturális szolgáltatásaink, oktatási nevelési kínálatunk bővítésével.

Hagyományápolás és hagyományok visszatanítása jegyében olyan közösségi alkalmakat hozunk létre, amelyek megfelelnek intézményünk kötelezettségeinek, a társadalmi igényeknek és a hosszú távú helyi és nemzeti fejlesztési stratégiák célkitűzéseinek.

Az oktatási intézményekhez közvetlen kapcsolódással, a tervezett programok által a pécsi és baranyai ifjúság teret és lehetőséget kap az oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli tevékenységekben és a megtartó képességet segítő közösségi programokban való részvételre.
A program célja, hogy helyi értékeket hordozó, kreatív produktumok jöjjenek létre, ezáltal segítse az egyének és közösségek kibontakozását, erősítse a hálózatosodást.

Az új szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatban figyelje honlapunkat (http://paletta.baralib.hu) és a helyi sajtót!

Kapcsolat:
Név: Jancsik Patricia
Telefon: +36 72 501 500 / 28065
Email: jancsik@baralib.hu

Letölthető:
Sajtóközlemény_Paletta (.docx)

Az adott cikk linkje: https://paletta.baralib.hu/?p=124

Szólj hozzá!